ПРАВОСЛАВЉЕ И ЕКУМЕНИЗАМ

  • Драган Тодоровић

Abstract

Kакве су доктринарне и практичне могућности православља у актуелној духовној ситуацији светског друштва? Може ли православље да пружи своје одговоре на изазове времена и задржи или, чак, прошири просторе свог утицаја? Да ли на нове изазове времене православни могу одговорити “преживелим” рецептима или је неопходно познавање актуелних дешавања у развијеном свету,
ради припремања правовремених и ваљаних одговора? Посебно место припада дефинисању положаја православља у огромном
екуменском сучељавању. Да ли православље има изграђену заједничку концепцију према екуменском покрету, чије формирање многи сматрају најзначајнијим религијским догађајем двадесетог века у Западном свету? Да ли се та замисао темељи на сарадњи и толеранцији на духовном плану са свим религијама, како традиционалним и великим, тако и многобројним огранцима протестантизма –
“трећег крака” хришћанства? У раду пратимо генезу настанка екуменског покрета у светским оквирима, као и унутарправославну теолошку критику екуменизма и укључености православних у његов рад. Текст завршавамо сумарним приказом социолошких
последица православног (не)екуменизма.

References

1. Albanese, C. L. (2004), Amerika, religije i religija, Office of Public Affairs Embassy of the United States of America, Sarajevo.
2. Aleksov, B. (2004), Veronauka u Srbiji, JUNIR/Sven, Niš.
3. Barker, A. (2004), Novi religiozni pokreti. Praktičan uvod, Zograf, Niš.
4. Bartz, W. (1984), Sekte danas, Kršćanska sadašnjost, Zagreb.
5. Benz, Е. (1991), Duh i život istočne crkve, Svjetlost, Sarajevo.
6. Бјелајац, Б. (2003), Протестантизам у Србији (Прилози за историју реформацијског наслеђа у Србији), I, Алфа и Омега, Београд.
7. – (2004), “Рани протестантизам у Србији”, Religija i tolerancija, 2: 105-118.
8. Божовић, Р. Р. (2003), “Секте, култови и толеранција према њима”, Теме, XXVII (1): 119-131.
9. Branković, T. (1996), “Protestantske verske zajednice u Srbiji”. U: Religija – crkva – nacija (str. 144-151), JUNIR, Niš.
10. – (2004), “Старокатоличка црква у Југославији”, Religija i tolerancija, 2: 93-104.
11. Булгаков, С. (1991), Православље, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад.
12. Цацаноска, Р. (2003а), “Протестантизмот во Македонија и современото малцинско-христијанско верско структуирање”, Теме, XXVII (3): 437-449.
13. – (2003b), “Мањинске хришћанске верске заједнице у Македонији (Интернационална оквирна одредница)”. U: Kultura u procesima razvoja,
regionalizacije i evrointegracije Balkana (str. 337-343), Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu/SVEN, Niš.
14. Димитријевић, В. (прир.) (2002), Православна црква и римокатолицизам (Од догматике до аскетике), ЛИО, Горњи Милановац.
15. Ђорђевић, Д. Б. (1987), “Зашто ‘православци’ прелазе у адвентисте?”, Марксистичке теме, 11 (3-4): 141-149.
16. – (1991), “Православље између неба и земље (Тринаест питања и одговора једног социолога религије)”. У: Православље између неба и земље (стр. 5-32), Градина, Ниш.
17. – (1993), “Ка социологији православља и Православне цркве”. У: Шта нам нуди православље данас? (стр. 194-205), Градина, Ниш.
18. – (1994), Повратак светог?, Градина, Ниш.
19. – (1995), “Српско православље и Српска православна црква у другој и трећој Југославији”, Теме, XVIII (1-4): 65-80.
20. – (1996), “Praktično ekumensko, dijaloško i tolerantno ponašanje u lokalnim zajednicama”. U: Religija – crkva – nacija (str. 34-40), JUNIR, Niš.
21. – (1998), Proroci “nove istine” – Sekte i kultovi, JUNIR/Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine, Niš.
22. – (2000), “Социолошки увид у културу православља”, Теме, XXIV (1-2): 161-175. 23. – (2003), Секте и култови, “Жарко Албуљ”, Београд.
24. Ђорђевић, С. (2003), Хришћанска назаренска заједница, ЈУНИР/Свен, Ниш.
25. – (2004), “Crkva Božija Sedmog dana (Antropološki pristup)”, Religija i tolerancija, 2: 119-133.
26. Đurić, S. (1988), “Novi religiozni pokreti”. U: Religija i društvo (str. 411-413), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
27. Филиповић, М. (2000), “Због чега људи приступају новим религиозним покретима?”, Теме, XXIV (3-4): 281-294.
28. Hamilton, M. (2003), Sociologija religije, CLIO, Beograd.
29. Houtart, F. (1981), “Predgovor”. U: Laloux, J., Uvod u sociologiju religije, Kršćanska sadašnjost, Zagreb.
30. Јанарас, Х. (2000), Азбучник вере, Беседа, Нови Сад.
31. Јеромонах Сава (Јањић) (1995), Екуменизам и време апостасије, Епархија рашкопризренска, Призрен.
32. Jukić, J. (1991), Budućnost religije, Matica hrvatska, Split.
33. Калезић, Д. (1991), “Шансе православља, данас”. У: Православље између неба и земље (стр. 50-59), Градина, Ниш.
34. Карановић, С. (2003), Православни, католички, исламски, јеврејски и протестантски појмовник, Министарство за људска и мањинска права Србије и Црне Горе, Београд.
35. Kleman, O. (2001), Pravoslavna crkva, Biblioteka XX vek/Plato, Zemun/Beograd.
36. Коларић, Ј. (1991), “Католичко-православни односи (1965-1990)”. У: Православље између неба и земље (стр. 175-189), Градина, Ниш.
37. Kopilović, A. (2003), “Novi religiozni pokreti”. U: Religijski dijalog: drama razumevanja (str. 142-156), BOŠ, Beograd.
38. Korten, A. (2001), “Eksplozija pentekostalnih crkava”, Le Monde Diplomatique, decembar.
39. Kuburić, Z. (1997), “Rasprostranjenost i položaj protestantizma na Balkanu”. U: Etnoreligijski odnosi na Balkanu (str. 90-108), JUNIR, Niš.
40. – (2001), “O mogućnostima dijaloga i verske tolerancije u protestantizmu”. U: Interreligijski dijalog kao vid pomirenja u Jugoistočnoj Evropi (str. 133-152), BOŠ, Beograd.
41. Lazar, Ž. (1990), Okultizam danas, izdanje autora, Novi Sad.
42. Мајендорф, Ј. (1998), Православна црква јуче и данас, Богословски факултет Српске православне Цркве, Београд.
43. Mardešić, Ž. (2004), “Desekularizacija svijeta u globalizaciji?”, Crkva u svijetu, XXXIX (1): 3-5.
44. Марјановић, Ч. (2001), Историја Српске цркве, Ars Libri, Београд.
45. Мел, Р. (2003), Социологија на протестантизмот (Ружице Цацаноске умножени превод на македонски књиге: Mehl, Roger, The Sociology of Protestantism, The Vestminster Press, Philadelphia, 1970), Скопје.
46. Mirković, M. (1988), “Srpska pravoslavna crkva”. U: Religija i društvo (str. 338-367), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
47. Miz, R. (2004), “Verske zajednice u Srbiji i Crnoj Gori”, Religija i tolerancija, 2: 80-92.
48. Mlakar, M. V. (2004), “Remarks on the Roman Catholics of the Byzantine Ritual”. In: Evangelization, Conversion, Proselytism (61-66), YSSSR, Niš.
49. Пајин, Д. (1993), “Православље данас”. У: Шта нам нуди православље данас? (стр. 214-215), Градина, Ниш.
50. Popović, N. A. (2001), Da li smo tolerantni (Anketno istraživanje o pitanjima i problemima tolerancije u Srbiji i Crnoj Gori)?, Jugoslovensko udruženje za verske slobode, Beograd.
51. Radić, R. (2003), “Država, Srpska Pravoslavna i Rimokatolička crkva od 1945. godine do polovine šezdesetih godina”. U: Religijski dijalog: drama razumevanja (str. 120-141), BOŠ, Beograd.
52. Самарџија, Б. (1998), Екуменизам – решење или промашај?, Препород, Београд.
53. Слијепчевић, Ђ. (1991), Историја Српске православне цркве, књ. 3, БИГЗ, Београд.
54. Стошић, В. (2004), “Православље или смрт”, НИН, 02. 09. 2004.
55. Šećibović, R. (2003), “Pravoslavlje i islam na Balkanu – susret u specifičnom prostoru”, NUR, 11 (38): 59-63.
56. Štitkovac, E. (2004), Duhovna strana Amerike, JUNIR/Medijska knjižara Krug, Niš/Beograd.
57. Šušljić, M. (2004), Bićete mi svedoci (Prilozi za istoriju Hrišćanske adventističke crkve na području jugoistočne Evrope), Preporod, Beograd.
58. Tilich, P. (1988), Dinamika vere, Književna radna zajednica “Opus”, Beograd.
59. Todorović, D. (2003a), “Екуменизам”, Теме, XXVII (3): 388-389.
60. – (2003б), “Прозелитизам”, Теме, XXVII (3): 406.
61. – (2004a), Evangelization, Conversion, Proselytism, YSSSR, Niš.
62. – (2004b), “From Missionaring to Proselytism (Conceptual Differentiation, Historical
Survey and Indications of Future Perspectives)”. In: Evangelization, Conversion, Proselytism (5-27), YSSSR, Niš.
63. Тодоровић, Д. и Д. Б. Ђорђевић (прир.) (2004), О мисионарењу, преобраћењу и прозелитизму, ЈУНИР/Свен, Ниш.
64. Unković, V. (1988), “Katolička crkva u Jugoslaviji”. U: Religija i društvo (str. 367- 380), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
65. Вер, Т. (2001), Православна црква, Завет, Београд.
66. Видовић, Ж. (1997), Суочење Православља са Европом, Светигора, Цетиње.
67. Врцан, С. (2000), “Велика ишчекивања”, НИН, бр. 2596.
68. – (2001), Vjera u vrtlozima tranzicije, Glas Dalmacije/Revija dalmatinske akcije, Split.
69. Вукашиновић, В. (1994), Лек бесмртности, Еколошки покрет града Новог Сада, Нови Сад.
70. Vušković, B. i S. Vrcan (1980), Raspeto katoličanstvo, Naše teme, Zagreb.
71. Žigmanov, T. (2004), “O Ekumenskoj povelji ovdje i sada”, Religija i tolerancija, I(1): 31-46.
72. Живковић, И. (2003), “Хрићанска одговорност споразумевања”, Unus Mundus, 11: 37-41.
73. – (2004), “Evangelization and Proselytism at the Orthodox Christian Theology”. In: Evangelization, Conversion, Proselytism (pp. 41-48), YSSSR, Niš.
Published
2005-10-01