ХРИШЋАНСТВО У САСАНИДСКОЈ ПЕРСИЈИ

  • Дарјуш Самин

Abstract

У раду je дат преглед историјског развоја хришћанства на подручју Персије. Обухваћен je период владавине династије Сасанида (224-652) јер недостатак извора онемогућава детаљно истраживање појединачних догађаја. Хришћанство је у Персији присутно од I в.н.е. Сасанидски владари су спроводили велике прогоне хришћана, као сведочанство остала су многа житија мученика. Појавом несторијанства у Византији мења се и однос персијских шахова према хришћанима који се више не сматрају за савезнике непријатељског царства. Кроз бурну историју и промене владајућих религија (маздаизам па ислам) хришћанство се на подручју Персије одржало до данашњих дана.

References

/
Published
2005-10-01