БАЧКОВСКИЯТ МАНАСТИР И ГРОБЪТ НА ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ

  • Димо Чешмеджиев

Abstract

В работата се разглежда въпроса за това къде е погребан последният български (търновски) патриарх на Второто българско царство –
Евтимий. Разглеждат се многобройните легенди за неговото погребение и гроб. На базата на писмен и археологически материал се изяснява проблемът за погребението му в Бачковския манастир близо до Пловдив.

References

/
Published
2019-10-03