ЗАБРАВЕНОТО СРЕДНОВЕКОВНО ВСЕКИДНЕВИЕ НА ПРАВОСЛАВНИТЕ СЛАВЯНИ – ОПИТ ЗА ДОСТЪП

  • Мария Шнитер

Abstract

Статията поставя въпроси около възможните пътища към изследването на средновековното всекидневие на православните славяни.
Предложен е начин за прилагането на методи в събирането и обработката на изворови данни, вече доказали своята ефективност в западната медиевистика. Коментират се специфичните трудности в дефинирането и анализа на материала, стоящи пред славистиката. “Отговорите на папа Николай I по допитванията на българите” са анализирани като възможен извор на данни за всекидневния живот
на българите през IX век.

References

/
Published
2005-10-01