МИТРОПОЛИТ ИГНАТИЙ ТЪРНОВСКИ (? - † 1464) И СЪБОРЪТ ВЪВ ФЕРАРА – ФЛОРЕНЦИЯ (1438-1439)

  • Иван Тютюнджиев

Abstract

Митрополит Игнатий (? - †1464) е първият документално установен архиерей на Търновската църква, който принадлежи към епископата на Константинополската патриаршия. Дейността му е тясно свързана с възстановяването на църковния живот в Търновската епархия след падането на България под османска власт. Със своите енергични действия при подготовката и провеждането на Фераро-Флорентинския събор, той се утвърждава като авторитетен духовник от близкото обкръжение на патриарх Йосиф II (1416-1439)
и привърженик на неговата униатска политика. Подписът на Игнатий Търновски узаконява униатския акт от 1439 г. В цитираните извори се споменават българската му етническа принадлежност и търновското семейно родство с Цариградския патриарх Йосиф II. Търновският митрополит подпомага и патриарх Генадий Схоларий (1454-1456) при реорганизацията на Константинополската
патриаршия след падането на града под турска власт през 1453 г. Той играе важна роля и в международната дейност на патриаршията. Свидетелствата за преговорите с представителите на ултраквистите от Чехия и дипломатическата мисия в Русия през 1454 г. затвърждават впечатленията за един опитен и добре подготвен дипломат и църковник, оглавявал търновската катедра в един труден и
продължителен период на преход от самостойна българска патриаршия към митрополия в състава на Цариградската църква.

References

/
Published
2005-10-01