АКРОСТИШНИТЕ ПОДПИСИ НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

  • Веселин Панайотов

Abstract

В статията е направен опит да се анализират подписите на св. Климент Охридски в химнографските му произведения от гледна точка на тяхната информативност и технология. Оформя се мнението, че той е използвал четири типа подписи: гърцизираната форма на името Климент, славянската му форма и комбинация на името с духовния сан - презвитер и епископ.

Тези подписи са осмислени като еволюционна схема, която може да се свърже с творческите етапи на книжовника. Изказана е хипотезата, че в най-ранния период на своята химнографска дейност той се е подписвал с гърцицираната форма на името Климент, в следващия етап с духовното звание презвитер към името, а в последния - с Климент епископ.

От гледна точка на технологията на подписите се откриват интересни похвати: в много от подписите Климент Охридски използва анаграматичен принцип - допълва акростиха на инициалите с поддържащи букви от същата дума или от същия стих, в който се получава смислова пауза (липсващ елемент от името или думата въобще). Освен това той разчупва границите на авторската зона и вписва името си в изненадващ ред на песните.

По отношение на откритата технология на подписите е изказано предположението, че тя е характерна не само за творчеството на Климент, но е принципно присъща на православния акростих (славянски, а навярно и на византийския).

References

/
Published
2005-10-01