УМЕТНОСТ РЕЧИ ШТАМПАНИХ КЊИГА БОЖИДАРА ВУКОВИЋА

  • Слађана Алексић
Keywords: Божидар Вуковић, штампарство, уметност речи. служабник, псалтир, минеј, октоих, требник.

Abstract

Осим штампарија које су радиле у Србији и Црној Гори, по угледу
на млетачке, од XVI века књиге за Србе штампају се и у Венецији. Највећи део
ћирилских српскословенских књига обухвата издања публикована у Венецији, а међу
њима најбројнија су венецијанска издања штампаних књига Божидара Вуковића и
његовог сина Вићенца, најзначајнијих издавача српскословенских књига у XVI веку. У
раду се осветљава уметност речи богослужбених књига у издању Божидара Вуковића
који је созерцавао њихову делотворност у формирању и одржавању културног
идентитета српског народа.

References

Асунто, Р. (1975). Теорија о лепом у средњем веку, Београд: СКЗ.
Бичков, В. В. (2012). Кратка историја визнатијке естетике, Београд:
Службени гласник.
Богдановић, Д. (1991). Историја старе српске књижевности, Београд: СКЗ.
Богдановић, Д. (1997). Богдановић, Стара српска библиотека, Студије из
српске средњовековне књижевности, Београд, 5–79.
Богдановић, Д. (1997). Суштина просвећености у култури средњовековне
Србије, Студије из српске средњовековне књижевности, Београд, 89–97.
Божанствене Литургије, (1978), превео Архимандрит др Јустин Поповић,
Београд. Бужињска, А. Марковски, М. П. (2009). Књижевне теорије XX века, Београд:
Службени гласник.
Велимировић, Н. (2005). Молитве на језеру, Ваљево: Манастир Лелић.
Вишенски, Св. Т. (2001). Пут ка спасењу, Цетиње: Светигора.
Гумеров, П. (2010). Света Тајна причешћа, Бања Лука: Епархија бихаћко-
петровачка, Манастир Клисина.
Каливурси, Св. Н. (2008). Књига духовних савета, Нови Сад: Артпринт,
Београд.
Лазић, М. (2013). Између патриотизма, побожности и трговине: мотиви из-
давачке делатности Божидара Вуковића, Археографски прилози 35, 49–101, Београд:
Народна библиотека Србије.
Лазић, A. M. (2015). Збирка старих штампаних књига Народне библиотеке
Србије: Обнова и развој након 1941. године, Археографски прилози 37, 157-216,
Београд: Народна библиотека Србије.
Медаковић, Д. (1958). Графика српских штам паних књига XV–XVII века,
Београд: Научно дело.
Милосављевић, П. (2000). Методологија проучавања књижевности, Београд:
Требник.
Сергијев, Св. Ј. (2011). У свету молитве, Превлака: Манастир Светог
Архангела Михаила.
Старчевић, В. (2011). Старо српско књижарство, Београд: Службени гласник.
Трифуновић, Ђ. (1990). Азбучник српских средњевековних књижевних појмова,
Београд: Нолит.
Хрваћанин, Р. (2015). Утицај Литургијара Божидара Вуковића из 1519. године
на штампање Виленског служебника из 1583. године, Црквене студије, година XII, број
12, 123-137, Ниш: Центар за црквене студије, Међународни центар за православне
студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије.
Пантић, М. (1990). Књижевност на тлу Црне Горе и Боке Которске од XVI до
XVIII века, Београд: СКЗ.
XVI vek: Doba humanizma i renesanse - Projekat Rastko, https://www.rastko.rs/
rastko-cg/umjetnost/mpantic-xvi-xviii/xvi.html
Св. Теофан Затворник (2001). Пут ка спасењу, Цетиње: Светигора.
Св. Јован Кронштатски (2011). У свету молитве, Превлака: Манастир Светог
Архангела Михаила.
Св. Никодим Светогорац (2008). Књига духовних савета, Нови Сад: Артпринт,
Београд.
Синдик, Н. Р. (1986). Књижевне одлике предговора и поговора у издањима
Божидара Вуковића, Штампарска и књижевна дјелатност Божидара Вуковића
Подгоричанина, Титоград, 117–130.
Фин, М. (2012). Венеција и српска књига, Глас библиотеке 19, Чачак: Градска
библиотека „Владислав Петковић Дис“, стр. 79-100.
Published
2019-10-10