ЛИТУРГИЈА СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ВЕЛИКОГ У ЛИТУРГИЈАРУ БОЖИДАРА ВУКОВИЋА ИЗ 1519. ГОДИНЕ

  • Ратко Хрваћанин
Keywords: Литургијар Божидара Вуковића, Литургија Светог Василија Великог, српско литургијско штампарство, литургијски поредак, српско богослужење.

Abstract

Поредак Литургије Св. Василија Великог у најраспрострањенијем
српском литургијару из XVI века, тј. Литургијару Божидара Вуковића, издатом у
Венецији 7. јула 1519. г. (ЛБВ) показује низ разлика у односу на прва грчка издања
литургијара. Тако грчка издања садрже благосиљање Дарова при ријечима установље-
ња, Тропар Трећег часа, „Претворивши их...“ и химну „Теби се радује“ као одговор на-
рода на возглас „Особито“, што српска издања немају. То показује да српски
литургијски поредак XVI века остаје дослиједан у очувању ранијег литургијског порет-
ка. Поменуте интерполације у ЛВВ има и већина штампаних малоруских служебника
прве половине XVII века, одакле они прелазе у Служебник издат у Москви 1655. г. и дру-
ге Никонове и постниконовске служебнике, али и у српске рукописе тог времена, а ка-
сније и у другу генерацију српских штампаних литургијара.

References

Афанасьева, Т. И. (2007): „Особенности последования литургий Иоанна
Златоуста и Василия Великого в древнерусских служебниках XIII–XIV вв.“, Ruthenica,
№ 6, 207‒242, Киев.
Дмитриевский, А. А. (1884): Богослужение в Русской Церкви в XVI веке. Часть
I: Службы круга седмичного и годичного и чинопоследования таинств, Казань:
Казанская Духовная академия.
Дувакина, Е. В. (1985): „Проблемы иконографии „О Тебе радуется“ в связи с
росписью собора Ферапонтова монастыря“, у: Ферапонтовский сборник. Выпуск
первый. Советский художник, Москва, 189–199.
Meyendorff, P. (1991): Russia, Ritual and Reform: The Liturgical Reforms of Nikon
in the 17th Century, New York: St Vladimir's Press.
Орлов, М. И. (1909): Литургия св. Василия Великого, Санкт Петербург.
Рубан, Ю. И., Об одной литургиной интерполяции, http://pravmisl.ru/index.ph-
p?option= com_content&task= view&id= 350, 2. 9. 2015.
Фундулис, Ј. М. (2004): Литургика 1: Увод у свето богослужење; превео са
грчког К. Симић, Краљево: ЕУО Епархије жичке.
Фундулис, Ј. М. (2005): Литургичке недоумице, превели са грчког Г. Гајић и М.
Рашовић, Краљево: ЕУО Епархије жичке.
„Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κεφάλαια περί διαφόρων υποθέσε-
ων“, у: Iuris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta... curante I. B. Pitra, tom II, Ro-
ma 1868, 320–327.
Успенски, Н. Д. (2002): Анафора: покушај историјско-литургичке анализе, пре-
вод са руског К. Кончаревић, Вршац: ЕУО Епархије банатске.
Успенски, Н. Д. (2005): „Колизија двеју теологија при ревизији руских богослу-
жбених књига у XVII веку“, превод са руског К. Кончаревић, у: Црква 2005, 133–161.
Печатнов, В. В. (2008): Божественная литургия в России и Греции. Сравни-
тельное изучение современного чина, Москва: Паломник.
Published
2019-10-10