ПОМЕНИ БОЖИДАРА И ВИЋЕНЦА ВУКОВИЋА У ЦРНОГОРСКОЈ ПЕРИОДИЦИ (1835-1941)

  • Васиљ Јововић
Keywords: штампарија, црногорска периодика, Божидар и Вићенцо Вуковић, Венеција.

Abstract

У периодици која је излазила на простору Црне Горе у периоду од
1835. године, када се појавила прва периодична публикација – алманах Грлица, до 1941.
године, почетак Другог свјетског рата, један број историјских текстова односи се на
штампаре Божидара Вуковића Подгоричанина и његовог сина Вићенца који су своју
дјелатност обављали у Венецији. У овом раду биће приказани најважнији текстови
заступљени у периодичним публикацијама које су излазиле на простору данашње Црне
Горе у посматраном периоду о овим штампарима из Венеције. Текстови су дати
хронолошки и по публикацијама у којима су излазили.

References

Бабовић - Распоповић, Сенка (2002): Културна политика у Зетској бановини
1929-1941. Подгорица: Историјски институт Црне Горе.
Влаховић, В. (1940): „Још један Октоих из штампарије Црнојевића“. у: Записи.
Цетиње, XXIII, 4, 252.
Вујошевић, Рајка (1981): Божидар Вуковић Подгоричанин. Титоград: Музеји и
галерије Титоград.
Вулетић, Саво (1938): „О животу и раду војводе Божидара Вуковића“. у: Зета.
Подгорица, 16, 4.
Вулетић, Саво (1939): „Војвода Божидар Вуковић“. у: Споменица Војводе
Божидара Вуковића Подгоричанина: поводом четиристогодишњице од његове смрти.
Подгорица, 19-58.
Глас Црногорца (1889). Цетиње, 9, 3-4; 10, 3; 11, 3-4.
Драгићевић, Ристо (1967): „Записи – гласник цетињског Историјског друштва
(1935-1941)“. у: Историјски записи. Титоград, XXIV, 3, 405-421.
Драговић, Василије (1939): „Штампарија Божидара Вуковића и Бугари“. у:
Зета. Подгорица, 13-14, 9.
Ђурић, Војислав (1970): , у: Историја Црне Горе. Титоград: Редакција за
историју Црне Горе, II-2, 411-531.
Ђуровић, Блажо (1937): „Црногорци као први штампари у Румунији“. у: Зетски
гласник. Цетиње, 1-4, 10.
Ђуровић, Блажо (1939): „Откривање споменика Божидару Вуковићу,
црногорском просвјетару и штампару“. у: Зета. Подгорица, 25, 1.
З., Г. (1925): Војвода Божидар Вуковић Подгоричанин од Ђурића: По Павлу
Аполоновичу Ровинском. Подгорица.
Istorijski leksikon Crne Gore (2006). Podgorica: Daily Press, 4, 854-856.
Јовићевић, Андрија (1926): „Зета и Љешкопоље“. у: Српски етнографски
зборник. Београд, XXXVIII.
Краут, Вања (1985): Историја српске графике од XV до XX века. Горњи
Милановац: Дечје новине, Београд: Народни музеј.
Маринковић, Боривоје (1989): Библиографија о нашем ћириличком
штампарству, штампаријама и књигама XV, XVI и XVII столећа. Божидар и Вићенцо
Вуковић (XVI). Цетиње: Централна народна библиотека СР Црне Горе „Ђурђе
Црнојевић“, II.
Марковић, К. В. (1939): „На гробу Божидара Вуковића“. у: Споменица Војводе
Божидара Вуковића Подгоричанина: поводом четиристогодишњице од његове смрти.
Подгорица, 59-61.
Мартиновић, Душан (1979): Просвјета 1889-1901, библиографија. Цетиње:
Централна народна библиотека СР Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, Титоград:
Републички завод за унапређивање школства.
Мартиновић, Душан (1987): „Павле Аполонович Ровински (1831-1916)“. у:
Портрети. Цетиње: Централна народна библиотека СР Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“,
127-141.
Мартиновић, Душан (1987): „Филип Радичевић (1839-1917)“. у: Портрети.
Цетиње: Централна народна библиотека СР Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, II, 69-90.
Мартиновић, Душан (1990): „Саво П. Вулетић“. у: Портрети., Цетиње:
Централна народна библиотека СР Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, III, 195-199.
230

Мартиновић, Душан (1995а): „Глас Црногорца (1873-1922) - црногорски лист са
најдужим излажењем“, у: Луча тамом обузета - библиолошки есеји. Цетиње: Обод,
ЦНБ „Ђурђе Црнојевић“, 378-385.
Мартиновић, Душан (1995б): „Инок Пахомије „От Реке“ (Црнојевића)“. у: Луча
тамом обузета, библиолошки есеји. Цетиње: Обод, ЦНБ „Ђурђе Црнојевић“, 42-45.
Мартиновић, Душан (2006а): „Штампарија војводе Божидара Вуковића
Подгоричанина у Венецији (1519-1540). у: Наука о књизи у Црној Гори. Пола
Миленијума у Гутенберговој галаксији. Подгорица: ЦИД, 62-90.
Мартиновић, Душан (2006б): „Штампарија Вићенца Вуковића у Венецији
(1546-1566)“. у: Наука о књизи у Црној Гори. Пола Миленијума у Гутенберговој
галаксији. Подгорица: ЦИД, 90-99.
Мартиновић, Нико (1965): Развитак штампе и штампарства у Црној Гори
1493-1945. Београд: Југословенски институт за новинарство.
Медаковић, Дејан (1958): Графика српских штампаних књига XV-XVI вијека.
Београд: Научно дело.
Немировски, Е. Љ. (1993): „Издања Божидара и Вићенца Вуковића, Стефана
Мариновића, Јакова од Камене реке, Јеролима Загуровића, Јакова Крајкова, Ђованиа
Антониа Рампацета, Марка и Бартоломеа Гинамиа. Цетиње“. у: Црногорска
библиографија 1494-1994. година. Цетиње: Централна народна библиотека Црне Горе
„Ђурђе Црнојевић“.
Nemirovskij, E. L. (2001): „Die Druckerei von Božidar Goraždanin in Goražde und
Venedig“. in: Gesamtkatalog der frühdrucke in kyrillischer schrift. Baden-Baden: Verlag
Valentin Koerner, IV.
Nemirovskij, E. L. (2003): „Die zweite Druckerei von Božidar Vuković in Venedig“.
in: Gesamtkatalog der frühdrucke in kyrillischer schrift. Baden-Baden: Verlag Valentin
Koerner, IV.
Пејовић, Ђоко (1967): „Записи, часопис за науку и књижевност, (1927-1941)“. у:
Историјски записи. Титоград, XXIV, 391-403.
Пејовић, Ђоко (1982): Просвјетни и културни рад у Црној Гори 1918-1941.
Титоград: Историјски институт СР Црне Горе.
Радичевић, Филип (1885): „Стара минеја Божидара Вуковића у пивском
манастиру“. у: Јавор. Нови Сад, 38, 1211-1213; 39, 1241-1144.
Радичевић, Филип (1887): „Полу(у)став црквени Божидара Вуковића“. у: Јавор.
Нови Сад, 36, 575-576.
Радичевић, Филип (1888а): „Зборник Божидара Вуковића у Бару“. у: Јавор.
Нови Сад, 17, 269-270.
Радичевић, Филип (1888б): „Одговор на „још нешто“ о „Зборнику“ Божидара
Вуковића“. у: Јавор. Нови Сад, 20, 314-315.
Радичевић, Филип (1889): „Барски Псалтир Вићенца Вуковића“, у: Просвјета.
Цетиње, 4-5, 132-134.
Радичевић, Филип (1893а): „Осмогласник Божидара Вуковића у манастиру
пивском“. у: Просвјета. Цетиње, 8, 279-281.
Радичевић, Филип (1893б): „Триод посни Викентија Вуковића у манастиру
пивском“. у: Просвјета. Цетиње, 11, 411-412.
Радојичић, Ђорђе Сп. (1940а): „Да ли је у XV веку постојала штампарија у
Подгорици?“. у: Богословље, 1, 13-28.
Радојичић, Ђорђе Сп. (1940б): „О тобожњем новом зборнику Вићенца
Вуковића“. у: Записи. Цетиње, XXIII, 1, 57-58.
231

Ровински, Павле А. (1891): „Црна Гора“. у: Глас Црногорца. Цетиње, 16, 2-3; 17,

2-3.

Ровински, Павле А. (1895а): „Ободска штампарија и њен значај на словенском
југу“. у: Прославна Споменица четиристогодишњице Ободске штампарије, Цетиње:
Државна штампарија, 40-46.
Ровински, Павле А. (1895б): „Д-р В. Јагић: Прва цетињска црквена штампана
књига од године 1494“. у: Прославна Споменица четиристогодишњице Ободске
штампарије, Цетиње: Државна штампарија, 280-284.
Руварац, Иларион (1894): „Старчева Горица“. у: Просвјета. Цетиње, IX, 478-
479.
Самарџић, Радован (2009): Писци српске историје. Београд: Александрија.
Соловјев, Александар (1934): „Попис црногорских племена из године 1592.“. у:
Споменик СКА. Београд: Српска краљевска академија, 78, 10.
Споменица Војводе Божидара Вуковића Подгоричанина: поводом
четиристогодишњице од његове смрти (1939). Подгорица.
Стојановић, Љубомир (1902): Стари српски записи и натписи. Београд,
Сремски Карловци, I.
Веселиновић, Андрија (1997): „Иларион Руварац“. у: Енциклопедија српске
историографије. Београд: Knowledge, 627-629.
„Црногорске штампарије у XV вијеку, Фрагмент из културне повијести Црне
Горе од С. М. Штедимлије“ (1938). Зета. Подгорица, 8, 3.
Штампарска и књижевна дјелатност Божидара Вуковића Подгоричанина
(1986). Титоград: ЦАНУ.
Штедимлија, Савић М. (1939а): Божидар Вуковић и млетачки штампари у XVI
вијеку. Загреб.
Штедимлија, Савић М. (1939б): „Ко је и одакле је био Божидар Вуковић“. у:
Зетски гласник. Цетиње, 784, 2.
Published
2019-10-10