ОДНОС ИСТОРИЈЕ И ЕСХАТОЛОГИЈЕ У ФИЛОСОФИЈИ НИКОЛАЈА БЕРЂАЈЕВА

  • Слободан Лукић
Keywords: Берђајев, историја, есхатологија, свијет, човјек, Христос

Abstract

Цјелокупно учење Николаја Берђајева било је у знаку есхатологије и
осмишљавања човјековог постојања. Проблем есхатологије Берђајев ставља у
контекст његове философије историје. Насљеђујући традицију руских религиозних
мислилаца који су му претходили, нарочито Соловјова, Леонтјева и Фјодорова, и
Берђајев настоји да ријеши есхатолошко назначење свијета и човјека. Његова
есхатологија, пак, сва је у знаку слободе која га је, како сам каже, и одвела Христу.

References

Берђајев, Николај (2002): Самоспознаја. Београд: Zepter book world
Берђајев, Николај (2002): Опит есхатолошке метафизике. Београд:
Богословски факултет СПЦ
Берђајев, Николај (2002): Смисао историје. Београд: БРИМО
Берђајев, Николај (2001): Егзистенцијална дијалектика божанског и људског.
Београд: Логос
Берђајев, Николај (1997): Философијаслободе. Београд: Дерета
Василиадис, Роман (2008): ,,Есхатолошка еклисиологија: изнад ковенционалне
евхаристијске еклисиологије”, у зборнику: Савремена православна теологија.
Крагујевац: Каленић
Ђого, Дарко (2012): Христос, Митос, Есхатон. Београд: ПБФ
Evdokimov,Pavle(2009): Pravoslavlje. Beograd: Službeni glasnik
Зизјулас, Јован (2004): Евхаристија и Царство Божије. Нови Сад: Беседа
Јанарас, Христо (2008): ,,Есхатологија: крај времена или слобода од времена”, у
зборнику: Савремена православна теологија. Крагујевац: Каленић
Јевтић, Атанасије (2010): Од Откривења до Царства Небеског. Острог-
Тврдош-Никшић-Врњци
Јевтић, Атанасије(1998):Живо предање у Цркви. Врњачка Бања – Требиње
Koplston, Frederik (1992): Filozofija u Rusiji. Beograd
Коплстон, Фредерик (2003): Руска религиозна филозофија. Београд: Плато
Леонтјев, Константин (2009): Исток, Русија и словенство. Београд: Логос
LöwithKarl(1990):Svjetskapovijesti događanje spasa. Zagreb-Sarajevo
Мидић, Игњатије (1995):Сећање на будућност. Београд: Повереништво
Манастира Хиландара у Београду
MoltmannJűrgen(2008): Teologijanade. Rijeka:Ex Libris
Скутерис, Константин (2008): ,,Теологија очекивања: неки теолошки коментари
на есхатологију Никео-Цариградског Символа Вере”, у зборнику: Савремена
православна теологија. Крагујевац: Каленић
Флоровски, Георгије (2009): Путеви руског богословља. Београд
Франк, Семјон (2004): Светлост у тами. Београд: Логос-Бримо
Шестов, Лав (1990): Атина и Јерусалим. Будва:Медитеран
Шмеман, Александар(1994): За живот света. Београд – Никшић
Ковалев, Константин (2014):«Русская идея» кающегося аристократа. Н. А.
Бердяев, преузето 01.02.2017. са: http://www.intelros.ru/pdf/gumnauka/2014_03/11.pdf
Кочетков, Георгий (1991): ,,Гений Бердяева и Церковь”, преузето 01.02.2017.
са:http://www.vehi.net/berdyaev/gkochetkov.html
Федотов, Г. П. (1991): ,,Бердяев-мыслитель”, преузето 01.02.2017. са:
http://halkidon2006.orthodoxy.ru/biografii/G_P_Fedotov_Berdyaev_myslitel.htm
Published
2019-10-10