РИЧАРД ДОКИНС И АЛИСТЕР МЕК ГРАТ О ОДНОСУ РЕЛИГИЈЕ И ПРИРОДНИХ НАУКА

  • Ведран Голијанин
Keywords: Атеизам, природне науке, Ричард Докинс, Алистер Мек Грат, научна теологија.

Abstract

У првом делу овог рада аутор описује атеистичку мисао
оксфордског еволуционог биолога Ричарда Докинса. Други део рада износи хришћанске
одговоре оксфордског теолога Алистера Мек Грата на Докинсов атеизам, као и Мек
Гратов покушај конструисања „научне теологије“ у складу са мишљу Томаса Ф.
Торенса. Непристрасно излажући и поредећи тезе двојице истакнутих оксфордских
науника, аутор уводи читаоца у главне теме савремене дебате између атеизма и
теизма. Описивање темеља Мек Гратове и Торенсове „научне теологије“ или
„теолошке науке“ у учењу Светог Атанасија Великог јесте подстицај за боље
промишљање односа теологије и природних наука у савременом православном
богословљу.

References

Примарни извориДела Ричарда Докинса
Dawkins, Richard (1986): The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution
Reveals a Universe Without Design. New York-London: W.W. Norton & Company.
Dawkins, Richard (1998): Unweaving the Rainbow: Science, Delusion and the
Appetite for Wonder. Boston-New York: Houghton Mifflin Company.
Dawkins, Richard (2003): A Devil's Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science,
and Love. Boston-New York: A Mariner Book; Houghton Mifflin Company.
Dawkins, Richard (2006a; first published 1976): The Selfish Gene. Oxford-New
York: Oxford University Press.
Dawkins, Richard (2006b): The God Delusion. London-Toronto-Sydney-Auckland-
Johannesburg: Bantam Press.
Дела Алистера Мек Грата
McGrath, Alister E. (2001): A Scientific Theology, Vol. 1: Nature. Grand Rapids:
William B. Eerdmans Publishing Company; Edinburgh: T&T Clark Ltd.
McGrath, Alister E. (2002a): The Reenchantment of Nature: The Denial of Religion
and the Ecological Crisis. New York-London-Toronto-Sydney-Auckland: Doubleday-Galilee.
McGrath, Alister E. (2002b): A Scientific Theology, Vol. 2: Reality. Grand Rapids:
William B. Eerdmans Publishing Company; Edinburgh: T&T Clark Ltd.
McGrath, Alister E. (2004a): Dawkins' God: Genes, Memes, and the Meaning of Life.
Malden-Oxford-Carlton: Blackwell Publishing.
McGrath, Alister E. (2004b): The Twilight of Atheism: The Rise and Fall of Disbelief
in the Modern World. New York-London-Toronto-Sydney-Auckland: Doubleday.
McGrath, Alister E. (2006): The Order of Things: Explorations in Scientific
Theology. Malden-Oxford-Carlton: Blackwell Publishing.
McGrath, Alister E., McGrath, Joanna C. (2007а): The Dawkins Delusion? Atheist
Fundamentalism and the Denial of the Divine. Downers Grove: InterVarsity Press.
McGrath, Alister E. (2007b): Christianity's Dangerous Idea: Protestant Revolution –
A History from the Sixteenth Century to the Twenty-First. New York: Harper One.Секундарни извориЛатиничниBlackmore, Susan (1999): The Meme Machine. Oford: Oxford University Press.
Dennett, Daniel C. (1991): Consciousness Explained. New York-Boston-London:
Back Bay Books; Little, Brown and Company.
Dennett, Daniel C. (1995): Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of
Life. London-New York-Ringwood-Toronto-Auckland: Penguin Books.
Harris, Sam (2004): The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason.
New York-London: W.W. Norton & Company.
Harris, Sam (2010): The Moral Landscape: How Science Can Determine Human
Values. New York-London-Toronto-Sydney: Free Press.
Luoma, Tapio (2002): Incarnation and Physics: Natural Science in the Theology of
Thomas F. Torrance. Oxford-New York: Oxford University Press.
Ruse, Michael (2000): Can a Darwinian be a Christian? The Relationship between
Science and Religion. Cambridge: Cambridge University Press.
Ruse, Michael (2009): „Why I Think the New Atheists are a Bloody Disaster“,
www.beliefnet.com, posted by The BioLogos Foundation (retrieved December 24 2016 from:
http://www.beliefnet.com/columnists/scienceandthesacred/2009/08/why-i-think-the-new-
atheists-are-a-bloody-disaster.html)
Shanahan, Timothy (2004): The Evolution of Darwinism: Selection, Adaptation, and
Progress in Evolutionary Biology. Cambridge: Cambridge University Press.
Torrance, Thomas F. (1997; first published 1969): Space, Time and Incarnation.
Edinburgh: T&T Clark Ltd.
Torrance, Thomas F. (2001; first published 1980): The Ground and Grammar of
Theology: Consonance between Theology and Science. Edinburgh-New York: T&T Clark Ltd.ЋириличниЈефтић, Андреј (2014): „Концепт теолошке науке Томаса Ф. Торенса“, у: Српска
теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и разултати, књ. 16. Београд:
Православни богословски факултет, стр. 115-141.
Published
2019-10-10