ОБЕСМИШЉAВАЊЕ БРАКА И ОПРАВДАВАЊЕ ХОМОСЕКСУАЛНОСТИ: ЛОГИЧНА ПОСЛЕДИЦА ИДЕОЛОГИЈЕ МИТРОПОЛИТА ЈОВАНА ЗИЗЈУЛАСА

  • Жан-Клод Ларшe
Keywords: Зизјулас, хомосексуалност, брак, Предање, Свети Оци.

Abstract

Хомосексуалност је све присутнија у Сједињеним Државама,
укључујући и православне средине. У недавном чланку, један од главних следбеника
митрополита Јована Зизјуласа у Сједињеним Државама, архимандрит Пантелејмон
Манусакис, заступа ставове против брака и подржава хомосексуалност. Сâм Зизјулас
је у неколико наврата исказао велики степен толеранције у погледу хомосексуалних
начела. Овај рад има за циљ да превасходно истакне постулате Зизјуласове логике по
којој се брак обесмишљава, а хомосексуалност оправдава, као и да покаже да је
оправдање хомосексуалности у супротности са учењима Светих Отаца, црквених
канона и читаве Православне цркве.

References

Chrysostome, Saint-Jean (2009): Homélies sur l’épître aux Éphésiens, XX. Homélies
sur le mariage. Paris: Gibert.
D’Alexandrie, Clément (1830): Stromates. Paris: CLE.
Eagle, David (2010): Pneumatological Ecclesiology and Same-sex Marriage: A Non-
essentialist Approach Using the Work of Eugene Rogers and John Zizioulas. Waterloo:
Conrad Grebel University College, str. 43 – 68.
Hobson, Thomas (2007): An Eye for the Other. The Tablet. London: The
International Catholic News Weekly.
Jovanović, Miloš (2013): Silence or Condemnation : the Orthodox Church on
Homosexuality in Serbia. Družboslovne rasprave, vol. 73, br. 29, str. 79 – 95.
Larchet, Jean-Claude (2011): Personne et nature. Paris : CERF.
Larchet, Jean-Claude (2014): La vie sacramentelle. Paris : CERF.
Manoussakis, John Panteleimon (2016): Marriage and Sexuality in the Light of the
Eschaton: A Dialogue between Orthodox and Reformed Theology. Basel: MDPI AG.
Published
2019-10-10