ГРАНИЦЕ НИШКЕ ЕПАРХИЈЕ У 18. И 19. ВЕКУ ДО 1834. ГОДИНЕ

  • Урош Шешум
Keywords: Нишка митрополија, Ниш, Изморник, Османско цартво, Хабзбуршка монархија, Кнежевина Србија, Православна црква.

Abstract

Рад се бави променама граница Нишке епархије од 16. века до
1834. године. У центар пажње је стављен утицај политичких прилика на епархијско
простирање митрополије са седиштем у Нишу. Рад је написан на основу литературе и
архивскеграђе српског порекла.

References

ИзвориАрхив Србије, Збирка Мите Петровића.
Архив Србије, Књажевска канцеларија.
Архив Србије, фонд Љубомира Ковачевића.

Веселиновић Милојко, Архијерејске синђелије, издавали митрополити Рашко-
призренски и скадарски у 19. веку, Споменик СКА 55 (1922), 7-19.
Јастребов Иван Степанович, Податци за историју цркве у Старој Србији, по
изворима на српском и турском језику, Гласник Српског ученог друштва 41 (1874), 184-
257.
Николић Илија, Тефтер Нишевске митрополије (1834-1872), Музеј
Понишавља, Пирот 1976.Остала литератураВеселиновић Милојко, Изморник, (жупа у гњиланској кази-вилајету)
Годишњица Николе Чупића 20 (1900), 217-227.
Историја Ниша,књ. 1, од најстаријих времена до ослобођења од Турака1878.
године, уредник Даница Милић, Просвета, Ниш 1983.
Кашић Душан, Црква у крушевачком крају до Првог српског устанка,
Крушевац кроз векове, уредник Адам Стошић, Народни музеј Крушевац, Крушевац
1972, 93-110.
Радосављевић Недељко, Аутономија православне цркве цркве у Кнежевини
Србији и арондација епископија 1831-1836, Истраживања 25 (2014), 233-248.
Радосављевић Недељко, Православна црква у Београдском пашалуку 1766-1831,
управа Васељенске патријаршије, Чигоја штаљмпа, Београд 2007.
Руварац Димитрије, Мојсије Петровић, митрополит београдски 1713-1730,
прилог историји српске цркве, Споменик СКА 34 (1898), 81-200.
Тричковић Радмила, Београдски пашалук 1687-1739, Службени гласник,
Београд 2013.
Тричковић Радмила, Ћуприја и Средње Поморавље до Првог српског устанка,
Бој на Иванковцу 1805. године, посебна издања САНУ, уредник Васа Чубриловић,
Београд 1979, 85-169.
Тричковић Радмила, Лесковац у 18. веку (1683-1804), Лесковачки зборник 11
(1972), 5-22.
Урошевић Атанасије, Горња Морава и Изморник, Београд, 1935.
Published
2019-10-10