РЕСТИТУЦИЈА ВЕРСКОГ НАСЛЕЂА И ЦРКВЕНЕ ИМОВИНЕ ИЗ БУГАРСКЕ ПОСЛЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

МИСИЈА ПРОТОЈЕРЕЈА МИХАИЛА ПОПОВИЋА У СОФИЈИ

  • Иван Ристић
Keywords: Први светски рат, верско наслеђе, црквена имовина, ратна штета, Краљевина СХС, Бугарска

Abstract

За време Првог светског рата, на територији Србије под
бугарском окупацијом (1915-1918), почињене су многоборoјне повреде међународног
ратног права од стране окупационих власти и наоружаних паравојних група (комита),
које су деловале под њиховом командом. Осим убистава, мучења, пљачки, реквизиција
итд., уништавање и отимачина културног блага и верског наслеђа представља једно од
обележија окупационе управе. Мотиви су били двојаки: пљачка ради пљачке, односно
ради стицања имовинске добити, али и разарање културног и верског идентитета на
окупираним територијама. У раду се бавимо послератним напорима да се део
опљачканог верског блага врати у Србију. Део тих напора била је и мисија београдског
протојереја Михаила Поповића у Софији јуна 1921 године. Његов извештај представља
драгоцено сведочанство не само о реституцији верског наслеђа и црквене имовине, већ
и о политичким односима Краљевине СХС и Бугарске почетком 1920-их година.

References

ИзвориНеобјављени:
1) Архив Југославије (Београд)
- Фонд Министарства вера Краљевине Југославије (65)
- Фонд Министарства спољних послова Краљевине Југославије (334)
- Фонд Делегације Краљевине Југославије на Мировној конференцији (336)
2) Архив Српске академије наука и уметности (САНУ) (Београд)
- Заоставштина Милана Ракића (14331)
Објављени:
- Стенографске белешке Привременог народног представништва Краљевине
СХС 1919/20 године, књига 1 (од 1. до 20. редовног састанка), Загреб, 1919.
- Уговор о миру са Бугарском (Нејски уговор), Београд, 1927.
Штампа:
- Политика (Београд)ЛитератураБован, В. (2007): Призренска Богословија, Ниш: Српска Православна
Богословија Свети Кирило и Методије у Призрену
Виријевић, В. (2013): ''Ратна штета причињена Српској православној цркви на
Косову и Метохији током Првог светског рата''. у: Културно наслеђе Косова и Метохије
(тематски зборник од водећег националног значаја) 1, 425-441.
Историја српског народа, књ. VI, том I (1994); Београд: Српска књижевна
задруга
Историја Бугарске (2008): Београд: Clio
Јовановић, В. (2002): Србија и Бугарска 1886-1896, Београд: Историјски
институ, Службени гласник
Митровић, А. (1984): Србија у Првом светском рату, Београд: Српска
књижевна задруга
Младеновић, Ж. (1963): ''Јован Скерлић и Бугари''. у: Прилози за књижевност,
језик, историју и фолклор 29, 1-2, Београд, 157-175.
Поповић, В. (2007): Источно питање. Борбе за опстанак Османлијске царевине
на Леванту и на Балкану, Београд: Никола Пашић (репринт)
Ристић, И. (2012): ''Политика споразумевања у време неразумевања (Рад
Александра Стамболијског на југословенско-бугарском зближењу 1919-1923)''. у: Теме
XXXVI, 3, Ниш, 1033-1046.
Ристић, И. (2013): ''Страдање имовине Епархије Рашко-призренске на Косову и
Метохији за време Првог светског рата (под бугарском и аустро-угарском окупацијом)''.
у: Културно наслеђе Косова и Метохије (тематски зборник од водећег националног
значаја) 1, 399-415.
Самарџић, М. (2008): Од Сан Стефана до Сливнице. Србија против Бугарске
1878-1886, Нови Сад: Филозофски факултет
Стојанчевић, В. (1988): Србија и Бугари 1804-1878, Београд: Историјски
институт
Стојанчевић, В. (1998): ''Опште прилике у окупираној Србији и принципи
окупационе политике''. у: Лесковачки зборник 38, Лесковац, 10-18.
Todorović, D. (1979): Jugoslavija i balkanske države 1918-1923, Beograd: Narodna
knjiga, Institut za savremenu istoriju
Published
2019-10-10