РАШКО-ПРИЗРЕНСКИ МИТРОПОЛИТИ И СРПСКИ КОНЗУЛАТ У ПРИШТИНИ

  • Милун Стијовић
Keywords: Рашко-призренска митрополија, Српски конзулат у Приштини, Срби на Косову и Метохији, Стара Србија, Краљевина Србија.

Abstract

У раду је описан однос рашко-призренских митрополита и српских
конзула у Приштини, њихова сарадња, као и рад митрополита у периоду од оснивања
Конзулата 1889. године до ослобођења Косова и Метохије од Турака. Описан је и
утицај Владе Краљевине Србије и конзула на одлуку да се за митрополите постављају
Срби, на избор самих митрополита, као и на оставку једног од њих.

References

Извори и литератураНеобјављени извориАрхив Србије
Министарство иностраних дела – Политичко-просветно одељење
Министарство иностраних дела – Посланство у Цариграду
Архив Српске академије наука и уметности
Милан РакићОбјављени извориДокументи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914. I–1, приредио
Андрија Раденић, Београд : Српска академија наука и уметности, Одељење историјских
наука, 1991.
Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914. I–2, приредио
Андрија Раденић, Београд : Српска академија наука и уметности, Одељење историјских
наука, 1998.
Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914. III–3, приредио
Михаило Војводић, Београд : Српска академија наука и уметности, Одељење
историјских наука, 2014.
Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914. IV–3/I,
приредили Љиљана Алексић-Пејковић и Климент Џамбазовски, Београд : Српска
академија наука и уметности, Одељење историјских наука, 2009.
Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914. IV–4/I,
приредили приредили Љиљана Алексић-Пејковић и Климент Џамбазовски, Београд :
Српска академија наука и уметности, Одељење историјских наука, 2009.
Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914. IV–4/II,
приредили Љиљана Алексић-Пејковић и Климент Џамбазовски, Београд : Српска
академија наука и уметности, Одељење историјских наука, 2009.
Документа о Рашкој области 1890–1899, приредио Милић Ф. Петровић,
Београд : Историјски музеј Србије, 1997.
Ракић, Милан, Конзулска писма 1905–1911, приредио А. Митровић, Београд :
Просвета, 1985.Наративни изворПоповић, Јанићије (1987): Живот Срба на Косову : 1812–1912, Београд :
Књижевне новине.ЛитератураБајин, Зоран Д. (2016): Мирослав Спалајковић : (1869–1951) : Биографија,
необјављена докторска дисертација, Филозофски факултет Универзитета у Београду.
Батаковић, Душан Т. (2007): Дечанско питање, Београд : Чигоја штампа.
Војводић, Михаило (1991): Прилике на Косову и Метохији и политика Србије
1881–1912, Историјски часопис 38, Београд : Историјски институт, Просвета, 163–192.
Вучетић, Биљана (2006): Богдан Раденковић, необјављени магистарски рад,
Филозофски факултет Универзитета у Београду.
http//:www.eparhija-prizren.com – званични сајт Епархије рашко-призренске и
косовско-метохијске.
Историја српског народа. VI-1, друго издање, Београд : Српска књижевна
задруга, 1994. (Ракочевић, Новица, Политичке и друштвене прилике, 263–290; Микић,
Ђорђе, Политичка, културна и привредна стремљења, 291–315).
Јагодић, Милош (2009): Српско-албански односи у Косовском вилајету : (1878–
1912), Београд : Завод за уџбенике.
Косово и Метохија у српској историји, Београд : Српска књижевна задруга,
1989. (Батаковић, Душан Т, Улазак у сферуевропског интересовања, 209–247).
Костић, Петар (1928): Црквени живот православних Срба у Призрену и његовој
околини у XIX веку : (са успоменама писца), Београд : Графички институт Народна
мисао.
Маликовић, Драги (2000): Избор рашко-призренског митрополита 1912.
године, Београд – Приштина : Институт за српску културу.
Недељковић, Славиша (2016): Немирна 1905. година на Косову и Метохији.
Зборник Матице српске за историју 93, Нови Сад : Матица српска, 71–88.
Недељковић, Славиша (2014): Рашко-призренски митрополит Мелентије и
српски народ на Косову и Метохији (између истине и заблуде), Црквене студије 11, Ниш
: Центар за црквене студије, Центар за византијско-словенске студије Универзитета у
Нишу, Међународни центар за православне студије, 403–414.
Недељковић, Славиша (2003): Учитељско питање : (проблеми изазвани
премештајима српских учитеља у Старој Србији почетком XX века), Пешчаник :
часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке 1, Ниш : Историјски
архив града Ниша, 121–127.
Недељковић, Славиша (2012): Царска повеља о добијању митрополитске
столице у Призрену, Истраживања 23, Нови Сад : Филозофски факултет у Новом Саду,
Одсек за историју, 375–385.
Новаков, Александра Ж. (2014): Средње школе у Османском царству : (1878–
1912), необјављена докторска дисертација, Филозофски факултет Универзитета у Новом
Саду.
Слијепчевић, Ђоко (1991): Историја српске православне цркве. књ. 2, Од
почетка XIX века докраја Другог светског рата, Београд : БИГЗ.
Шалипуровић, Вукоман (1972): Културно-просветне и политичке организације
у Полимљу и Рашкој 1878–1912, Нова Варош : Општинска заједница образовања.
Published
2019-10-10