ДР ВЛАДАН МАКСИМОВИЋ, УЧЕНИК И ПРОФЕСОР КАРЛОВАЧКЕ БОГОСЛОВИЈЕ

  • Софија Божић
Keywords: Владан Максимовић, Карловачка богословија, Јован Вучковић, патријарх Георгије Бранковић, патријарх Лукијан Богдановић, епископ Мирон Николић, епископ Георгије Летић, епископ Иринеј Ћирић, Богословски гласник

Abstract

У раду су анализирани необјављени аутобиографски записи др
Владана Максимовића, православног филозофског писца и теолога, професора
филозофије и етике. У средишту пажње су његова искуства и сећања из времена када
је био ученик и, потом, професор Карловачке богословије. Она оживљавају дух који је
владао у Богословији, представљају њене професоре из угла ђака, реконструишу
међусобне односе ученика и наставника као и односе међу самим наставницима. Од
значаја су и запажања о највишим достојанственицима српске цркве у Карловачкој
митрополији, патријарсима и епископима.

References

ИзвориРукописно одељење Матице српске, М12.442, Владан Л. Максимовић,
Успомене (Прилог културној историји Срба у Војводини крајем XIX века)
Рукописно одељење Матице српске, М12.441, Аутобиографија проф. Владана
МаксимовићаЛитератураВасин, Горан (2014а): „Карловачки патријарх Лукијан Богдановић (1908–
1913)“. Војвођански простор у контексту европске историје, зборник радова, књ. 2.
Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за историју, 411–433.
Васин, Горан (2014б): Патријарх Георгије Бранковић и његово доба 1890–1907.
Нови Сад: Мало историјско друштво, ДимАрт продукција.Вуковић, Сава (1996): Српски јерарси од деветог до двадесетог века. Београд,
Подгорица, Крагујевац: Евро, Унирекс, Каленић.
Гавриловић, Никола (1984): Карловачка богословија (1794–1920). Сремски
Карловци: Српска православна богословија светог Арсенија.
Jeftić, Pavle M. (1997): „Vladan L. Maksimović“. Leksikon pisaca Jugoslavije 4.
Novi Sad: Matica srpska, 61–62.
Калезић, Димитрије М. (2010): „Философски рад Владана Максимовића“.
Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник
радова, књ. 5, прир. Богољуб Шијаковић. Београд: Православни богословски факултет,
42–45.
Лубардић, Богдан (2010а): „Трње у венцу живота: Полемика др Владана Л.
Максимовића и др Атанасија М. Поповића око основа хришћанске философије морала
(део I)“. Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати,
Зборник радова, књ. 5, прир. Богољуб Шијаковић. Београд: Православни богословски
факултет, 46–103.
Лубардић, Богдан (2010б): „Трње у венцу живота: Полемика др Владана Л.
Максимовића и др Атанасија М. Поповића око основа хришћанске философије морала
(део II)“. Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати,
Зборник радова, књ. 6, прир. Богољуб Шијаковић. Београд: Православни богословски
факултет, 49–93.
Максимовић, Владан (1906): „Карловачка богословија и богословски семинар“.
Богословски гласник, књ. IX. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија, 368–
380.
Милеуснић, Слободан, прир. (1993): Азбучник Српске православне цркве по
Радославу Грујићу. Београд: Београдски издавачко-графички завод, Музеј Српске
православне цркве.
Милеуснић, Слободан (2006): „Вучковић, Јован“. Српски биографски речник 2.
Нови Сад: Матица српска, 543–544.
Новаков, Александра (2011): „Максимовић, Владан Л.“. Српски биографски
речник 5. Нови Сад: Матица српска, 771–772.
Петровић, Душан Н. (2013): Патријарх Лукијан Богдановић свештеномученик:
1867/1908–1913. Сремски Карловци: Српска православна епархија сремска.
Published
2019-10-10