СЛУЖБА ПРВОМ ВАСЕЉЕНСКОМ САБОРУ У НАЈСТАРИЈЕМ СРПСКОМ ТРИОДУ (РНБ, F. П. I. 68)

  • Татјана Суботин-Голубовић
Keywords: триод, служба, Климент Охридски, Први васељенски сабор, типик, рукопис, XIII век.

Abstract

Књига триод садржи службе покретног годишњег цилкуса, од
Недеље митара и фарисеја до Недеље свих светих тј. до прве недеље после Вазнесења.
Књига је добила назив по скраћеним канонима који се састоје од три, ређе и четири
песме (оде). Триод се постепено формирао током дугог временског периода, а одликује
се нестабилним саставом и богатством химнографског материјала који је у
различитим периодима улазио у његов састав. Управо због обима ова се књига дели на
два дела - Посни и Цветни триод (Пентикостар). Овакво стање одразило се и на
словенске триоде. Сматра се да је превођење триода започето још у Моравском
периоду, а затим настављено на јужнословенском подручју после бегства од прогона
Методијевих ученика из Паноније. На основу сачуваних извора закључено је да је
превођење триода тј. његовог другог дела - Пентикостара) дело Климента Охридског.
Српски триод из прве половине XIII века (РНБ F. п. I. 68) близак је најстаријим
сачуваним словенским триодима те чува елементе који га приближавају
ћирилометодијевској традицији. Овај рукопис садржи најстарији препис службе
Првом васељенском сабору која је предмет истраживања.

References

Борисова, Татьяна (2016): Текстология церковнославянских переводов
византийских гимнографических текстов по спискам Триоди постной XII-XV веков.
Новосибирск.
Карабинов, Иван (1910): Постная триодь. Исторический обзорь ее плана и
состава, редакции и славянских переводов. Санкт Петербург.
Мирковић, Лазар (1982): Литургика. Први општи део. Београд.
Момина, Мая (1976): Постная и Цветная триодь, у: Методические
рекомендавии по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога
рукописей хранящихся в СССР. Вып. 2, ч.II, Москва, 389-419.
Момина, Мая (1982): Типы славянской Триоди, у: Язык и письменность
среднеболгарского периода. Москва: Наука, 102-122.
Момина, Мая (1983): Вопросы классификации славянской Триоди. Труды
Отдела древнерусской литературы 37, 25-38.
Попов, Георги (1978): Новооткрита оригинална старобългарска част в текста на
Триода. Български език 28/6, 497-507.
Попов, Георги (1982): О наличии древнеболгарской гимнографической части в
Триоди, у: Язык и письменность среднеболгарского периода. Москва: Наука, 122-131.
Попов, Георги (1985): Триодни произведения на Константин Преславски.
Кирило-Методиевски студии 2, София: БАН.
Попов, Георги (2003): Триод, у: Кирило-Методиевска енциклопедия, т.IV.
София:Академично издателство „Марин Дринов“, 169-178.
Сводный каталог (1984): Сводный каталог славяно-русских рукописных книг,
хранящихся в СССР (XI-XIII вв.). Москва: Наука.
Симић, Коста (2011): Песникиња Касија: литургијска поезија песникиње Касије
и њен словенски превод. Нови Сад: Академска књига.
Славева, Лидија (1972): За старословенкиот Триод. Slovo 22, 93-116.
Славева, Лидија (1986): Структурната еволуција на јужнословенските триоди,
у: Климент Охридски. Студии. Скопје, 78-88.
Суботин-Голубовић, Татјана (2016): Службе Васељенским саборима у српским
минејима XIV века. Археографски прилози 38, 61-94.
Флоря, Борис - Турилов, Анатолий - Иванов, Сергей (2000): Судьбы Кирилло-
Мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия. Санкт-Петербург: Алетейя.
Published
2019-10-10