СЕДАМ ДАНА ЋУТАЊА У КЊИЗИ О ЈОВУ

  • Јелена Н. Арсенијевић Митрић
Keywords: Књига о Јову, мудросна књижевност, Јов, Христос, архетип, дискурс тишине, дијалектика прећутаног и изреченог, теодицеја.

Abstract

У раду се анализира дијалектика прећутаног и изреченог у
старозаветној Књизи о Јову. У први план избија проблем неразумевања и немогућности
истинске комуникације између Јова и његових пријатеља. Ситуација у којој се налази
Јов за њих je нешто суштински ново, незамисливо и недокучиво, у потпуној
супротности са класичним учењем којег се држе. Страх, лицемерје и догма јесу
препреке које онемогућавају емпатију и спутавају их да истински пригрле страдалника.
Показује се да Јовова узданица нису ни пријатељи ни жена, већ Јахве као једини
егзистенцијални излаз. Након духовног колебања и пристајања уз традиционално
виђење људског живота као сени која одлази у Шеол, код Јова долази до преображаја и
својеврсног анагноризиса када он сведочи о искорачењу из те наизглед крхке људске
егзистенције. Јов међу првима гледа изван граница смрти, изражавајући веру у
васкрсење и не само у духовно већ и у телесно васкрсење. Сама његова судбина најава је
будућих Христових патњи, те тако он представља архетип Христа, као онога који
страда без кривице.

References

ИзвориVišić, M. (2008): Poeme o Jovu. Podgorica: Unireks.
Достојевски, Ф. М. (1972): Браћа Карамазови. (Ј. Максимовић, прев.). Београд:
Просвета.
Gete, J. V. (2004): Faust. (B. Živojinović, prev.). Podgorica: Biblioteka Vijesti.
Свето писмо или Библија Старог и Новог завета (1975)(Ђ. Даничић, В.
Караџић, прев.). Београд: Издање британског и иностраног библијског друштва.
Свето писмо или Библија Старог и Новог завета: нови савремени превод (2010)
(Превод припремио: Институт за хебрејски језик, Београд). Београд: Метафизика.ЛитератураЕвдокимов, П. (22001):„Луда“ љубав Божија. (J. Вујковић, Хиландарски
монаси, прев.). Света Гора Атонска: Манастир Хиландар.
Елијаде, М. (1999): Слике и симболи: огледи о магијско-религијској симболици.
(Д. Јанић, прев.). Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана
Стојановића.
Јевтић, А. (2016): Теодицеја у Књизи о Јову. Предавање на Православном
богословском факултету Универзитета у Београду, 18. маја 2016. index.php/library/audio/137-teodiceja-u-knjizi-o-jovu> (23.02.2017.)
Jung, K. G. (1978): Psihološke rasprave. (T. Bekić, prev.). Novi Sad: Matica srpska.
Kolakovski, L. (1990): Ključ nebeski: Razgovori sa đavolom. (P. Vujičić, prev.).
Beograd: BIGZ.
Костић, Д. (2014): „Како човек да доспе до Бога (Књига о Јову)“. Црквене
студије. 11. стр. 469-497.
Мењ, А. (1997): Радосна вест. (В. Меденица, прев.). Београд: Логос.
Миодраговић, М. (1985): „Проблем страдања по Књизи о Јову“. Теолошки
погледи. 18. 1-3. стр. 133-141.
Поповић, Ј. (2004): Догматика Православне Цркве III, Београд: Задужбина
„Свети Јован Златоусти“ Аве Јустина Ћелијског; Ваљево: Манастир Ћелије.
Svensen, L. Fr. H. (2006): Filozofija zla. (N. Ristivojević Ranković, prev.). Beograd:
Geopeotika.
Fraj, N. (1985): Veliki kod(eks): Biblija i književnost. (N. Milić, D. Kujundžić, prev.).
Beograd: Prosveta.
Fridman, M. (2012): Problematični pobunjenik. (I. Javor, preveo). Beograd: Službeni
glasnik.
Harrington, W. J. (31993): Uvod u Stari zavjet: spomen obećanja. Zagreb: Kršćanska
sadašnjost.
Хејстад, У. М. (2011): Културна историја срца: од антике до данас. (А.
Дреновац, прев.). Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана
Стојановића.
Ševalije, Ž; Gerbran, А. (1983): Ј. Chevalier, A. Gheerbrant, Rijecnik simbola,
Zagreb:Nakladni zavod Matice Hrvatske.
Published
2019-10-10