ФУНКЦИЈА АНЂЕЛА У ОПИСУ СТРАДАЊА И СМРТИ У СРПСКОЈ ЖИТИЈНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ XII И XIII ВЕКА

  • Снежана Милојевић
Keywords: стара српска књижевност, житије, анђели, страдање, смрт.

Abstract

Трагом чињенице да је стара српска књижевност и стилски и
семантички утемељена у библијски наратив, узели смо у обзир примере пројављивања
анђела из Светог писма и истражили пандане истих у житијним текстовима старе
српске књижевности XII и XIII века. Све Божије интервенције међу људима кроз анђеле
– извршиоце Божије воље – контектстуализовали смо кроз три базичне функције ових
бестелесних бића у средњовековном тексту: помоћ праведнима, кажњавање зла и
анђеоско присуство у тренутку смрти јунака хагиографије.

References

ИзвориДукљанин (1988): Љетопис попа Дукљанина. Београд: Просвета, Српска
књижевна задруга.
Доментијан (1988): Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона. Београд:
Просвета, Српска књижевна задруга.
Свети Сава (1986): Сабрани списи. Београд: Просвета, Српска књижевна
задруга.
Светописмо (1950): Свето писмо. Њујорк–Лондон: Савет Библијских друштава.
Свето писмо (2008): Свето писмо, Нови завет. Ваљево: Глас цркве.
Стефан Првовенчани (1988): Сабрани списи. Београд: Просвета, Српска
књижевназадруга.
Теодосије (1988): Житија. Београд: Просвета, Српска књижевна задруга.ЛитератураАверинцев, Сергејевич Сергеј (1982): Поетика рановизантијске књижевност.
Београд: Српска књижевна задруга.
Ареопагит, Дионисије (2015): Небеска јерархија. Дела. Ниш: Међународни
центар за православне студије, Центар за византијско-словенске студије Универзитета у
Нишу. 5–35.
Богдановић, Димитрије (2008): Јован Лествичник у византијској и старој
српској књижевности. Бања Лука: Романов.
Богдановић. Димитрије (1997): Студије из старе српске књижевности.
Београд: Српска књижевна задруга.
Бојовић, Драгиша (2004): Пројекција митарства у „Житију Светога Петра
Коришког“. Црквене студије. Ниш: Центар за црквене студије. 121–129.
Деретић, Јован (2000): Етиде из старе српске књижевности. Нови Сад:
Светови.
Јухас, Георгијевска Љиљана (1993): Доментијан и платонистичка естетика.
Београд: Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 23–37.
Кубат, Родољуб (2010): Ангеолошке представе позног јудаизма као израз
специфичног теолошког дискурса – Теологија слике. Црквене студије. Ниш: Центар за
црквене студије. 23–40.
Лествичник, Свети Јован (2003): Лествица. Манастир Хиландар.
Половина, Наташа (2009): Симболика анђела у Доментијановим житијима.
Нови Сад: Синхронијско и дијахронијско у изучавању врста у српској књижевности.
125–132.
Поповић, Јустин (1978): Догматика православне цркве, књига 3. Београд:
Манастир Ћелије.
Преподобни Јустин Ћелијски: Постанак духовног света. Непагинирано,
интернет, доступно на: http://www.spc.rs/sr/prepodobni_justin_tshelijski_postanak_
duhovnog_sveta. Стање 12. 09. 2016.
Лествичник, Свети Јован ( 2003): Лествица. Света Гора Атонска: Манстир
Хиландар.
Тихомиров, Е. (1998): Приказ појединачног суда – митрства. Господ није
створио смрт,
Србуљ, Јован (1988): Господ није створио смрт. Београд: Православна
мисионарска школа при храму Светог Александра Невског.
Трифуновић, Ђорђе (1994): Стара српска књижевност. Београд: Филип
Вишњић.
Трифуновић, Ђорђе (1991): Азбучник српских средњовековних књижевних
појмова. Београд: Вук Караџић.
Published
2019-10-10