РЕЛИГИОЗНИ ДИСКУРС У НУШИЋЕВОЈ ДЕВЕТСТО ПЕТНАЕСТОЈ

  • Славица Дејановић
Keywords: Религиозни дискурс, албанска голгота, библијски мотиви, наратор, наратив, психолошка дескрипција, молитва, Нушић, Ћоровић, Јустин Поповић, Арчибалд Рајс.

Abstract

Циљ аутора у овом прилогу јесте да покаже да је у Деветсто
петнаестој Бранислава Нушића, једном од најбољих српских историјских романа,
религиозни дискурс у равнотежи са историјским и приповедним, да је у директној вези
са књижевно-уметничком вредношћу дела и да га идејно утемељује. Религиозност се
манифестује на више начина. Има је у нараторовим исказима, коментарима,
реминисценцијама, поређењима, који имају за циљ да покажу библијске размере српског
страдања у албанској голготи. Религозног дискурса има у религиозном и верском
испољавању ликова, а што је претежни део њихове психолошке дескрипције; њиме је,
дакле прожет цео књижевни текст којим се бавимо, а има га и у историјском
контексту у коме се одвијају представљени догађаји. Има га у колективном подношењу
патњи без роптања, у колективној вери у повратак и васкрс Србије. Религиозни дискурс
ћемо анализирати преко форми приповедања, што има оправдања с обзиром на њихову
развијеност и заступљеност у књижевном тексту којим се бавимо. Поређење са
Библијом има за циљ да покаже да су поједини њени мотиви дубоко у свести и
подсвести припадника српског православног народа као архетипски обрасци понашања.

References

ИзвориНушић Б. (1931-1936). Деветсто петнаеста, I и II (9. и 10. књ.). У: Нушић Б.
(уредник), Сабрана дела. Београд: Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон.Библија или Свето писмо старога и новога завјета. (2001). Београд: Библијско
друштво.
Свето писмо, Нови завјет. (2002). Београд: Свети архијерејски синод СПЦ.ЛитератураДеретић, Ј. (1983). Историја српске књижевности. Београд: Нолит.

Дејановић, С. (2015). Бранислав Нушић, српски писац. Косовска Митровица:
Филозофски факултет
Ђоковић, М. (1964). Бранислав Нушић. Београд: Нолит.
Лешић, Ј. (1989). Бранислав Нушић, Живот и дјело. Нови Сад: Матица српска.
Недок, А. и Секулић, М. (2008). „Епилог Првог светског рата у бројкама“. У: А.
Недок и Б. Поповић (уредници), Војносанитетски преглед, Српски војни санитет 1917-
1918, (стр. 98-100). Београд: Војномедицинска академија.
Поповић, Ј. (2004). О духу времена, (стр. 45-48). Савремени религиозни покрет
у нашем народу, (стр. 19-25 ). Београд: Двери српске.
Поповић Ј. (1938). Мала воштаница на гробу великог пријатеља, III/1-2, (стр.
66-69). Београд: Православље; (2004). Мала воштаница на гробу великог пријатеља,
(стр. 76-77). Београд: Двери српске.
Рајс, А. (2007). Чујте Срби. Земун: Feniks Libris.
Ћоровић, В. (2009). Историја српског народа, књ. IV. Цетиње: Светигора.
Published
2019-10-10