У БОГУ ЈЕ СВРШЕТАК МИСЛИ ИЛИ СВЕТ РОМАНА ПРОКЛЕТА АВЛИЈА ЈЕ СВЕТ СА БОГОМ

  • Иван Цветановић
  • Дејана Нешић
Keywords: религија, Бог, Проклета авлија, ликови, поезија, молитва

Abstract

Душан Костић у свом раду Целац снег. Једна клијешта велика,
једна1 слаже се са мишљењем С. Кораћа и Т. Кермаунера да је свет романа Проклета
авлија Иве Андрића, свет без Бога. Бранко Тошовић у свом раду Бог у Андрићевом
стваралаштву до 1914. године2 тврди да је стваралаштво Иве Андрића, протицало у
два различита времена - теистичком од 1911. до 1945. и атеистичком, од 1945. до
1975. године. Ми ћемо у овом раду покушати да, анализом романа Проклета Авлија,
који је објављен 1954. године у време снажног социјализма, са атеизмом као званичном
државном идеологијом, покажемо да Бога има у Андрићевом роману.Упоредићемо та
два периода и примерима из романа и мишљењима других теоретичара доказати да је
Иво Андрић остао привржен вери до краја свог живота.

References

ЛитератураАлексић, Ј. (2012): Прича о историји (једно читање историјске фикције у
Проклетој авлији Иве Андрића). Научни састанак Слависта у Вукове дане бр.41/2.
Андрић, И. (2002): Знакови поред пута. Издавач: Сремски Карловци.
837

Андрић, И. (1981): Екс Понто. Београд: Просвета. Загреб: Младост. Сарајево.
Свјетлост. Лубљана: Државна заложба Словеније. Скопје: Мисла. Титоград: Побједа.
Андрић, И. (1981): Знакови поред пута. Београд: Просвета. Загреб: Младост.
Сарајево. Свјетлост. Лубљана: Државна заложба Словеније. Скопје: Мисла. Титоград:
Побједа.
Андрић, И. (1981): Немири. Београд: Просвета. Загреб: Младост. Сарајево.
Свјетлост. Лубљана: Државна заложба Словеније. Скопје: Мисла. Титоград: Побједа.
Андрић, И. (1981): Проклета авлија. Београд: Просвета. Загреб: Младост.
Сарајево. Свјетлост. Лубљана: Државна заложба Словеније. Скопје: Мисла. Титоград:
Побједа.
Библија Свето писмо Старога и Новога завјета. Београд: Југословенско
библијско друштво.
Владушић, С. (2012): Ћамил и Омерпаша Латос - два типа хибридног
идентитета код Андрића. Научни састанак Слависта у Вукове дане бр.41/2.
Ђурић, М. (1989): Ми, наука, идеологија. Београд: БИГЗ.
Костић, Д. (1989): Српски југ, III/6,
Купарео, Р. (1978): „Овако се моли Андрић“.У: Обновљени живот vol.33, No4
Михајловић, Б. (1960): „Читајући Проклету авлију“ у: Књижевни разговори..
Предговор за Проклету авлију“. Београд: СКЗ.
Михајловић, Б. (1988): Портрети,Београд:Нолит.
Петровић, С. (2005): Културологија. Београд:Чигоја.
Расел, Г. и С. (2012): Простори самоће у делима Иве Андрића и Меше
Селимовића , Научни састанак слависта у Вукове дане бр.41/2.
Ребић, А. (1996): Средишње теме Старог завјета. Библијскотеолошки преглед
старозавјетне поруке. Загреб: Кршћанска садашњост.
Рудјаков, П. (1998): Историја као роман, Нови Сад и Београд: Завод за
уџбенике, Матица српска, Вукова задужбина.
Секулић, М. (2011): „Бог и писац: стварање речима, творац, створено, побуна и
спасење у делу Мигела де Унамуна“. у: Српски језик, књижевност,уметност. Зборник
радова VI Међународни научни скуп. Крагујевац: Филолошко уметнички факултет.
Селаври, А. (пр.) (1997): Обитавање безграничног у срцу. Бисери из
« Добротољубља » и других духовних списа о непрестаној Исусовој молитви. Манастир
Хиландар: Хиландарски преводи.
Селаври, А. (пр.) (2009): Обитавање безграничног у срцу. Бисери уз
« Добротољубља » и других духовних списа о непрестаној Исусовој молитви. Манастир
Хиландар: Хиландарски преводи.
Софроније, А. (2009): Старац Силуан, Манастир Хиландар: Хиландарски
преводи.
Србуљ, Ј. (пр.) (2005): Апокалипса – Тумачење Откривења Јовановог (Св.
Андреј Кесаријски, Архиеп. Аверкије Таушев, Прот. Александар Колесников, Архиеп.
Натанаил Лвов, Архиман. Јоил Јанакоиулос, Атанасије Митиинеос); Свети оци о
другом доласку Христовом и Царству небеском (Св. Иполит Римски, Св. Иринеј
Лионски, Св. Јефрем Сиријски, Св. Јован Златоусти, Св. Василије Велики, Св. Јован
Дамаскин, Св. Симеон Нови Богослов, Св. Кирило Јерусалимски), Београд.
Тартаља И. (1979): Приповедачка естетика, Београд: Нолит.
Тошовић, Б. (2012): „Бог у Андрићевом стваралаштву до 1914. године“. У:
Српски језик, књижевност, уметност. Зборник радова VI Међународни научни скуп.
Крагујевац: Филолошко уметнички факултет.
Цветановић, И. (2012): IN FIERI, Ниш: НКЦ
Џаџић, П. (1996): О Проклетој авлији Иве Андрића, Београд: Завод за уџбенике
Published
2019-10-10