ΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΙΧΙΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ 18ΟΥ ΑΙΩΝΑ

  • Αρχιμ. Σίλας Κουκιάρης
Keywords: Άγιος Χαράλαμπος, δισκοπότηρο Ρωμανού Β΄, παρεκκλήσιον Αγίων Αναργύρων στην Τσαρίτσανη, Μονή Θεοτόκου στο Βαλτετσινίκο, κελλί Αγίου Χαραλάμπους στη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους, ναός Αγίου Νικολάου στο Τσεπέλεβο

Abstract

Ο άγιος Χαράλαμπος εξελίσσεται σε δημοφιλή άγιο από τη μεταβυζαντινή
εποχή και μετά. Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η εικονογράφηση του αγίου, όπως συναντάται σε
εκκλησίες, σε μικρογραφίες χειρογράφων, σε ιερά σκεύη κτλ.

References

Αγάπιος μοναχός Κρης (1641): Νέος Παράδεισος ήτοι λόγοι διάφοροι και βίοι αγίων
εκ του Μεταφραστού Συμεών. Εις την κοινήν ημετέραν Διάλεκτον, μεταγλωττισθέντες μεν παρά
Αγαπίου μοναχού του Κρητός. Ενετίησιν.
Αχειμάστου–Ποταμιάνου, Μ. (2004): Οι τοιχογραφίες της μονής των
Φιλανθρωπηνών στο νησί Ιωαννίνων. Αθήνα: Αδάμ- Πέργαμος, Χριστάκης.
Βασιλάκη, Μ. (1988): “Εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους”. στο: ΔΧΑΕ 4/13, 247-260.
Βιβλίον καλούμενον Νέος Παράδεισος εκ του Μεταφραστού. Εις την κοινήν
ημετέραν Διάλεκτον. Μεταφρασθέν μεν παρά Αγαπίου μοναχού του Κρητός. Τυπωθέν δε και
μετά πλείστης επιμελείας διορθωθέν παρά Ακακίου ιερομονάχου Διακρούση του εκ νήσου
Κεφαλληνίας. Con Licenza de΄superiori e Priuilegio (1664). Ενετίησιν.
Γριτσόπουλος, Τ. (1949): “Η παρά το Βαλτετσινίκο ιστορική Μονή της Θεοτόκου”,
Γορτυνιακό ημερολόγιο 4, 32-40.
Delehaye, H. (1902): Synaxarium CP, Bruxellis.
Kanari, Tr. (2003): Les Peintures du Catholicon du Monastère de Galataki en Eubée,
1586. Le Narthex et la Chapelle de Saint-Jean-le-Précurseur, 1586 [Τετράδια Χριστιανικής
Αρχαιολογίας και Τέχνης 8], Athènes: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία.
Κανών Παρακλητικός εις τον άγιο ιερομάρτυρα και θαυματουργόν Χαραλάμπη.
Ψαλλόμενος εν καιρώ λοιμικής νόσου. Ποίημα Νικοδήμου Μοναχού του Αγιορείτου (1840).
Εν Αθήναις: Εκ της τυπογραφίας Λ. Παπαδοπούλου.
Καριώτογλου, Α. (1996): Κωνσταντινούπολη: Οι πάνσεπτοι πατριαρχικοί ναοί.
Αθήνα: Μίλητος.
Koliou, A. (2002): Der Esonarthex des Penteli Klosters in Attika. Ikonographische
und stilistische Untersuchung der Wandmalereien. Athen: Print All, 2002.
Κοντοπανάγου, Αι. (2010): Ο ναός του Αγίου Γεωργίου Νεγάδων στην Ήπειρο (1795)
και το έργο των Καπεσοβιτών ζωγράφων Ιωάννου και Αναστασίου Αναγνώστη. Ιωάννινα
(διδακτορική διατριβή).
Κουκιάρης, Σίλας Αρχιμ. (1994): Ο κύκλος του βίου της Αγίας Παρασκευής της
Ρωμαίας και της εξ Ικονίου στη χριστιανική τέχνη. Αθήναι.
Κωστής, Κ. (1995): Στον καιρό της πανώλης. Εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής
χερσονήσου 14ος–19ος αι. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Μακρής, Κ. (1967): Η Τσαριτσάνη και τα μνημεία της. Υπηρεσία Περιφερειακής
Αναπτύξεως Θεσσαλίας.
Μαργούνιος, Μάξιμος (1656) Βίοι Αγίων εκ της ελληνικής γλώττης, ήτοι εκ των
Συναξαρίων μεταφρασθέντες παρά Μαξίμου ταπεινού επισκόπου Κυθήρων εις κοινήν ωφελείαν.
Ενετίησιν.
Mijović, P. (1973): Menolog, istorijsko-umetnička istraživanja, Beograd.
Παπαδοπούλου, Β. – Α. Τσιάρα (2008) Εικόνες της Άρτας: η εκκλησιαστική
ζωγραφική στην περιοχή της Άρτας κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους. Άρτα:
Ιερά Μητρόπολις Άρτης.
Νικόδημος Αγιορείτης (1868): Συναξαριστής των Δώδεκα Μηνών του ενιαυτού, τ. 1,
Αθήνα.
Παπαστράτου, Ντ. (1986): Χάρτινες εικόνες, Ορθόδοξα θρησκευτικά
χαρακτικά1665–1899. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαστράτος.
Τοιχογραφίες Καθολικού Μονής Διονυσίου (2006). Άγιον Όρος.
Τσουρής, Ι (2008): Οι τοιχογραφίες της Μονής Αγίας Τριάδος Δρακότρυπας (1758)
και η μνημειακή ζωγραφική του 18ου αιώνα στη περιοχή των Αγράφων. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
Published
2019-10-10