ПРИЧАСНЕ ПЕСМЕ ИЗМЕЂУ НАВИКЕ И ИНОВАЦИЈЕ. САВРЕМЕНА МУЗИЧКА ПРАКСА У ЦРКВАМА БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ

  • Гордана Благојевић
Keywords: причасне песме (причасни), Српска православна црква, појци, београдске цркве, навика, иновација

Abstract

У фокусу овог рада налазе се фактори који утичу на формирање
савременогрепертоара богослужбених песама на примеру причасних песама у музичкој
пракси на територији Београдско-карловачке митрополије. У раду се сагледава
комплексан однос хоровођа и певача црквене музике (појаца), свештенства и верника
који присуствују богослужењима, кроз одабир причасних песама.

References

Ашковић, Драган (2006): „Богомољачке песме и њихов однос према народној и
црквеној традицији“, Зборник радова са научног скупа, Дани Владе Милошевића, Бања
Лука: Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности Бања Лука, 17-31.Ашковић, Драган (2010):Паралитургијске песме код Срба, Докторска
дисертација. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности Бања Лука.
Барачки, Ненад М. (1995):Нотни зборник српског народног црквеног појања по
карловачком напеву. Приредила Д. Петровић. Фототипско издање. Прво издање 1923.
Крагујевац: „Каленић“, Музиколошки институт САНУ, Матица Српска.
Благојевић, Гордана (2005):„О рецепцији црквене византијске музике у
Београду крајем 20. и почетком 21. века (или како је Стеван Мокрањац постао старији и
српскији композитор од Стефана Србина) “, Гласник Етнографског института САНУ,
књ. LIII, Београд: Етнографски институт САНУ, 153-171.
Благојевић, Гордана (2014): „Византијско појање и родни идентитет у Србији и
Грчкој (женски глас између божанске икономије и људске економије)“ Тематски
зборник Народна култура Срба између Истока и Запада. Београд: Балканолошки
институт САНУ, 139-156.
Духовна лира (1986). одабрао и средио протосинђел хаџи др Стефан Чакић,
Нови Сад.
Духовна песмарица „Помози нам Благи Христе“ (2004). Вреоци.
Духовна песмарица „Теби, само Теби“ (2004). Шид: Србска православна
заједница.
Зборник правила, уредаба и наредаба Архијерејског Сабора православне српске
цркве у Краљевини Србији (од 1839-1900 године) (1900). Београд: Свети Архијерејски
Сабор.
Јовановић, Јелена (2012): „Идентитети изражени кроз актуелизацију свирањаи
градње кавала у Србији 90-тих година XX века“. Музичке праксе Балкана:
етномузиколошке перспективе. (ур.) Д. Деспић, Ј. Јовановић, Д. Лајић-Михајловић,
Научни скупови САНУ CXLLII. Одељење ликовне и музичкеуметности књ. 8.
Електронски оптички диск. Београд: Музиколошки институт САНУ, 1–27.
Керн, Кипријан (2003):Литургика са химнографијом и хеортологијом,
Шибеник: Истина.
Ластавица Епископ Стефан (1969):Српско православно народно црквено појање
(други део), Празнично појање, књига I. Београд:Епархија источноамеричка и канадска.
Мокрањац, Стеван Стојановић (1920):Страно пјеније. Београд: Литографија К.
М. Бојковића.
Мокрањац, Стеван Стојановић (1922):Српско народно црквено појање 1.,
Осмогласник, Београд: Издање књижаре Геце Кона.
Мокрањац, Стеван Стојановић (1935):Православно српско народно црквено
појање, Опште појање, Београд.
Мокрањац, Стеван Стојановић (1995):Духовна музика I, Литургија, Сабрана
дела том 4. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Књажевац: „Нота“.
Мокрањац, Стеван Стојановић (1995):Духовна музика II, Сабрана дела том 5.
Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Књажевац: „Нота“ Књажевац.
Николајевић, Протојереј Василије (1984):Велики типик (устав црквени),
четврто исправљено и допуњено издање, Београд.
Остојић, Тихомир (2010):Православно црквено пјеније. Нови Сад – Београд:
Матица српска и Музиколошки институт САНУ.
Пено, Весна (2004): „Типиком непрописане причасне песме у новијој традицији
српског црквеног појања“, Музикологија, Београд: Музиколошки институт САНУ, 121-
151.
Перковић-Радак, Ивана (2006): „Музика и православно богослужење“,
Музиколошке и етномузиколошке рефлексије, Београд: Факултет музичке уметности,
57-70.
Перковић-Радак, Ивана (2008):Од анђеоског појања до хорске уметности,
Београд: Факултет музичке уметности.
Појте Богу нашему, појте (1997): Молитвена песмарица. Нови Сад: Беседа.


917

Православна духовна лира (2003): прикупила монахиња Анисија Миловановић.
Лелић: манастир Лелић.
Ранковић, Сања (2008): „Народно певање“, Енциклопедија српског народа,
Београд: Завод за уџбенике, Београд, 715.
Станковић, Корнелије (1994):Православно црквено појање у србског народа.
Фототипско издање. Београд – Нови Сад: Музиколошки институт САНУ, Завод за
културу Војводине.
Типик, богослужбене напомене за годину господњу 2015 (2014). Београд: Свети
Архијерејски Синод Српске православне цркве.
Фундулис, Јоанис (2004): Литургика I, Увод у свето богослужење. Краљево:
Епархија жичка.
Published
2019-10-10