ЈЕВАНЂЕЉЕ ПО ЈОВАНУ У САВИНОМ ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА (Праћење адаптације јеванђељског предлошка увидом у цитатне категорије и форме)

  • Јелена Јонић

Abstract

У раду се прати линија откривања Јовановог Јеванђеља и делимично
Прве Јованове саборне посланице у Савином Житију светог Симеона, те у складу са тим
анализирају цитатне форме у процесу адаптације јеванђељског предлошка. Овај модел
трагања за транспарентним јеванђељским цитатима и онима који су налажени
откривањем дубинског слоја текста, сачињеног из асоцијација и алузија, омогућио нам
је да зађемо у поетичка и естетичка тумачења житијног текста, чиме је захваћена
сложеност и многоврсност употребе јеванђељских садржаја унутар структуре
житија. Посебно је било важно да се у спектру јеванђељских симбола и мотива осветли
пут онима чија се семантика не препознаје приликом првог читања, те да се допре до
скривене пишчеве поруке унутар обиља библијских кодова и самим тим наговести
многострукост испољавања Савиног богословља.

References

Извори
Нови Завјет, Нови Завјет господа нашега Исуса Христа (1974): Превео Вук
Стефановић Караџић, Сабрана дела Вука Караџића. Књига десета, издање о
стогодишњици смрти Вука Стефановића Kараџића 1864-1964, Београд.
Свето писмо. Свето писмо Старога и Новога завјета: Библија (2014): Београд:
Свети архијерејски Синод Српске православне цркве, Штампарија Српске православне
цркве.
Свети Сава (1986): „Житије светога Симеона Немање“. Сабрани списи. Стара
српска књижевност, књига друга, приредио Димитрије Богдановић, Београд: Просвета:
Српска књижевна задруга, стр. 97-119.
Цитирана литература
Бојовић, Драгиша (2019): Српска књижевност и Свето предање. Београд: ЗУНС.
Бојовић, Драгиша (2021): „Српски владар као пастир добри“. Између Подунавља
и Средоземља. Тематски зборник. Ниш: Центар за црквене студије. 29-46.
Јевтић, Атанасије (1991): Богословље светог Саве. Врњачка Бања: Братство Св.
Симеона Мироточивог, 158-167.
Крстић, Дарко (2011): „Библијски топос опроштајног говора у Савином Житију
Светога Симеона Немање“, Стефан Немања и Топлица (Тематски зборник радова).
Уредник: Драгиша Бојовић. Ниш: Центар за црквене студије, 185-195.
Маринковић, Радмила (1971): „О српској средњовековној биографској
књижевности и о месту Г. Цамблака у њој“, Књижевност и језик 18, бр. 3-4. 1-17.
Поповић, Јустин (Архимандрит др Јустин Поповић) (1993): Светосавље као
филозофија живота. Фототипско издање, Ваљево: Манастир Ћелије.
Поповић, Јустин (Преподобни Јустин Ћелијски) (2001): Тумачење светог
Еванђеља по Јовану, Тумачење посланица Св. Јована Богослова. Београд: наследници оца
Јустина, Ваљево: Манастир Ћелије.
Поповић, Павле (1934): „О књижевном делу светог Саве“ (чланак). Братство,
XXVIII, књига 45, Београд: Друштво „Свети Сава“. 36-44.
Радојичић, Сп. Ђорђе (1963): Творци и дела старе српске књижевности.
Титоград: Графички завод.
Свети Сава (2022): Житије светог Симеона. Приређивање, превод са
српскословенског и коментари Маја Анђелковић = Żywot Świętego Symeona / Święty Sawa;
Redakcja, przekład ze słowiańskoserbskiego i komentarze Maja Anđelković ; [уредници Маја
Анђелковић, Тихон Ракићевић; превод са српскословенског на српски Маја Анђелковић;
превод са српског на пољски Александар Наумов]. - 2., измењено и допуњено изд,
Студеница: Манастир Студеница.
Станчев, Красимир (1982): Поэтика на старобългарската литература.
Основни принципи и проблеми, София: Наука и изкуство.
Published
2023-01-01